Styrelse

Nuvarande styrelse medlemmar.

Ordförande: Felix

Sekreterare: Person A

Kassör: Person B

Ledamöter:  Henrik Olsson
                    Person C
                    Person D

Web-ansvarig: Henrik Olsson

 

Lista av mötes protokoll >>