Discord server

Vi har numera en Discord server som intresserade kan joina och komma i kontakt med övriga spelare i gruppen. 

https://discord.gg/qqCf2fD